Press

Persbericht van het VUm cMS Centrum Amsterdam 27 november 2014

Vier MS-onderzoekers van VUmc krijgen reisbeurs

Op donderdag 27 november hebben vier MS-onderzoekers van VUmc van de Stichting Professor Doctor W. Th. Nautafonds (Nauta Fonds) een reisbeurs gekregen om in het buitenland MS-onderzoek te verrichten. Het doel van deze Nauta fellowships is om de internationale wetenschappelijke samenwerking van het VUmc MS Centrum Amsterdam met buitenlandse MS centra te stimuleren, om zo belangrijke kennis voor MS-onderzoekers in Nederland beschikbaar te maken.

Met een Nauta-Fellowship kan een MS-onderzoeker van het VUmc MS Centrum Amsterdam onderzoek doen in een onderzoekscentrum buiten Nederland. Door het Nauta-Fellowship worden de internationale contacten versterkt, wordt meer internationaal samengewerkt met excellente MS centra en wordt kennis en kunde uit het buitenland beschikbaar voor onderzoekers van het VUmc MS Centrum Amsterdam. De vier fellowships zijn toegekend aan:

Hanneke Hulst
Hanneke gaat zes weken naar het Buffalo Neuroimaging Analysis Center, USA. Samen met professor Benedict, een wereldberoemde neuropsycholoog, zal zij werken aan een nieuwe studie voor het bestuderen cognitieve revalidatie bij MS.

Roel Klaver
Roel gaat drie weken naar het Hotchkiss Brain Institute in Calgary, Canada. De afdeling van professor Stys in Calgary is een van de weinige met een techniek waarmee biochemische veranderingen aan myeline bestudeerd kunnen worden. De hypothese is dat de myeline schede al biochemische veranderingen ondergaat voordat de afbraak van deze beschermende laag om zenuwuitlopers, demyelinisatie, begint.

Jessica Burggraaff
Jessica gaat 10 weken naar het Neurologisch Imagecentrum aan het Brigham and Women’s Hospital in Bosten, USA. Dit instituut heeft een vooraanstaande naam in het bestuderen van specifieke hersenstructuren. Jessica zal de thalamus, de hersenstructuur die een rol speelt bij het verlies van cognitieve functies bij mensen met MS, gaan bestuderen. De gastheer van Jessica, Dr. Guttmann is de directeur van het Neurologisch Imagecentrum aan het Brigham and Women’s Hospital in Boston, en assistent professor radiologie aan Harvard Medical School.

Philip Nijland
Philip gaat acht weken naar de Faculty of Medicine aan het Imperial College in Londen, Engeland. Hij doet daar onderzoek bij professor Reynolds, de directeur van de Engelse hersenbank. Nijland krijgt de kans om te werken met uniek hersenweefsel en met het eerste ziektemodel voor MS waarbij de afbraak van hersenweefsel goed kan worden bestudeerd.

Nauta Fonds
Het Nauta Fonds – officieel Stichting Professor Doctor W. Th. Nautafonds – is in 1988 opgericht ter nagedachtenis aan de oprichter van de afdeling Farmacochemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, professor Wijbe Th. Nauta, die in 1986 overleed. Het Nauta Fonds heeft in de periode 1992-2014 via de European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) internationale “Nauta Awards” uitgereikt aan  onderzoekers die uitmuntend werk lever(d)en  op het gebied van de farmacochemie (“medicinal chemistry”) Daarnaast financiert de stichting een  bijzondere leerstoel bij de afdeling Farmacochemie aan de VU . De stichting bekostigt ook regelmatig  “advanced courses”  op het vakgebied;  deze cursussen  onder leiding van internationaal gerenommeerde wetenschappers worden gratis aangeboden.

De MS-fellowships van 2014 zijn de eerste die het Nauta Fonds ter beschikking stelt. Ook in 2015 en 2016 zullen MS-onderzoekers van VUmc hiervan gebruik kunnen maken.

VUmc MS Centrum Amsterdam
Het VUmc MS Centrum Amsterdam is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar hoogwaardig onderzoek, zorg voor patiënten en de opleiding van talenten centraal staan. Door de combinatie van fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek binnen het centrum kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast . Andersom kunnen vragen die in de zorg ontstaan worden opgelost in samenwerking met fundamentele wetenschappers.