Other activities

Persbericht van het VUm cMS Centrum Amsterdam 27 november 2014

Vier MS-onderzoekers van VUmc krijgen reisbeurs

Op donderdag 27 november hebben vier MS-onderzoekers van VUmc van de Stichting Professor Doctor W. Th. Nautafonds (Nauta Fonds) een reisbeurs gekregen om in het buitenland MS-onderzoek te verrichten. Het doel van deze Nauta fellowships is om de internationale wetenschappelijke samenwerking van het VUmc MS Centrum Amsterdam met buitenlandse MS centra te stimuleren, om zo belangrijke kennis voor MS-onderzoekers in Nederland beschikbaar te maken.

Met een Nauta-Fellowship kan een MS-onderzoeker van het VUmc MS Centrum Amsterdam onderzoek doen in een onderzoekscentrum buiten Nederland. Door het Nauta-Fellowship worden de internationale contacten versterkt, wordt meer internationaal samengewerkt met excellente MS centra en wordt kennis en kunde uit het buitenland beschikbaar voor onderzoekers van het VUmc MS Centrum Amsterdam. De vier fellowships zijn toegekend aan:

Hanneke Hulst
Hanneke gaat zes weken naar het Buffalo Neuroimaging Analysis Center, USA. Samen met professor Benedict, een wereldberoemde neuropsycholoog, zal zij werken aan een nieuwe studie voor het bestuderen cognitieve revalidatie bij MS.

Roel Klaver
Roel gaat drie weken naar het Hotchkiss Brain Institute in Calgary, Canada. De afdeling van professor Stys in Calgary is een van de weinige met een techniek waarmee biochemische veranderingen aan myeline bestudeerd kunnen worden. De hypothese is dat de myeline schede al biochemische veranderingen ondergaat voordat de afbraak van deze beschermende laag om zenuwuitlopers, demyelinisatie, begint.

Jessica Burggraaff
Jessica gaat 10 weken naar het Neurologisch Imagecentrum aan het Brigham and Women’s Hospital in Bosten, USA. Dit instituut heeft een vooraanstaande naam in het bestuderen van specifieke hersenstructuren. Jessica zal de thalamus, de hersenstructuur die een rol speelt bij het verlies van cognitieve functies bij mensen met MS, gaan bestuderen. De gastheer van Jessica, Dr. Guttmann is de directeur van het Neurologisch Imagecentrum aan het Brigham and Women’s Hospital in Boston, en assistent professor radiologie aan Harvard Medical School.

Philip Nijland
Philip gaat acht weken naar de Faculty of Medicine aan het Imperial College in Londen, Engeland. Hij doet daar onderzoek bij professor Reynolds, de directeur van de Engelse hersenbank. Nijland krijgt de kans om te werken met uniek hersenweefsel en met het eerste ziektemodel voor MS waarbij de afbraak van hersenweefsel goed kan worden bestudeerd.

Nauta Fonds
Het Nauta Fonds – officieel Stichting Professor Doctor W. Th. Nautafonds – is in 1988 opgericht ter nagedachtenis aan de oprichter van de afdeling Farmacochemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, professor Wijbe Th. Nauta, die in 1986 overleed. Het Nauta Fonds heeft in de periode 1992-2014 via de European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) internationale “Nauta Awards” uitgereikt aan  onderzoekers die uitmuntend werk lever(d)en  op het gebied van de farmacochemie (“medicinal chemistry”) Daarnaast financiert de stichting een  bijzondere leerstoel bij de afdeling Farmacochemie aan de VU . De stichting bekostigt ook regelmatig  “advanced courses”  op het vakgebied;  deze cursussen  onder leiding van internationaal gerenommeerde wetenschappers worden gratis aangeboden.

De MS-fellowships van 2014 zijn de eerste die het Nauta Fonds ter beschikking stelt. Ook in 2015 en 2016 zullen MS-onderzoekers van VUmc hiervan gebruik kunnen maken.

VUmc MS Centrum Amsterdam
Het VUmc MS Centrum Amsterdam is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar hoogwaardig onderzoek, zorg voor patiënten en de opleiding van talenten centraal staan. Door de combinatie van fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek binnen het centrum kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast . Andersom kunnen vragen die in de zorg ontstaan worden opgelost in samenwerking met fundamentele wetenschappers.

Afsluiting van het project

Het bovenstaande project is  tijdens een informele  bijeenkomst van vertegenwoordigers van het VUmc MS Centrum en de stichting per maart 2018 beëindigd. Tijdens deze bijeenkomst vertelden Jenny Nij Bijvank, Gijs Kooij en Alexandra de Sitter- allen ontvanger van een subsidie vanuit de door de Stichting aan het MS Centrum toegekende steun over hun buitenlandse ervaring en vooral de verkregen resultaten.

Het MS centrum  rapporteerde als volgt over het uitgevoerde project

Doelstelling van het project

Projectomschrijving
De Stichting Professor Doctor. Th. Nautafonds (Nauta Fonds) stelt financiële middelen beschikbaar voor drie reisstipendia. Doel is de internationale wetenschappelijke samenwerking van het VUmc MS Centrum Amsterdam (MSCA) met buitenlandse MS centra te stimuleren.

Fellowships
Met een Nauta-Fellowship kan een MS-onderzoeker van het MSCA enkele maanden onderzoek doen in een onderzoekscentrum buiten Nederland. Het Nauta-Fellowship wordt gebruikt ter ondersteuning van de hieraan verbonden kosten (inclusief reis en verblijf). Door het Nauta-Fellowship worden de internationale contacten versterkt, wordt meer internationaal samengewerkt met excellente MS centra, wordt kennis en kunde uit het buitenland beschikbaar voor onderzoekers van het MSCA en Is er door de internationale samenwerking meer kans op publicaties van artikelen met een hoge impact.

Wetenschappelijke  publicaties

 Gepubliceerd

  • W.C. Poon, C. Brideau R. Klaver, G.J. Schenk, J.J. Geurts and P.K. Stys. Lipid biochemical changes detected in normal appearing white matter of chronic multiple sclerosis by spectral coherent Raman imaging. Chem. Sci., 2018, 9, 1586.
  • Laan LC, Williams AR, Stavenhagen K, Giera M, Kooij G, Vlasakov I, Kalay H, Kringel H, Nejsum P, Thamsborg SM, Wuhrer M, Dijkstra CD, Cummings RD, van Die I. The whipworm (Trichuris suis) secretes prostaglandin E2 to suppress proinflammatory properties in human dendritic cells. FASEB J. 2017 Feb;31(2):719-731.
  • Fiala M, Kooij G, Wagner K, Hammock B, Pellegrini M. Modulation of innate immunity of patients with Alzheimer’s disease by omega-3 fatty acids. FASEB J. 2017 Aug;31(8):3229-3239. Review.

In progress (slechts de first author artikelen opgesomd)

 Impact

  • Voor alle onderzoekers geldt dat het Nauta Fellowship heeft geleid tot een langdurige samenwerking.
  • Het werk van Philip Nijland heeft niet direct geleid tot een publicatie. Wei was dit onderzoek de basis van een grant aanvraag die gehonoreerd is.
  • Het werkbezoek van Gijs Kooij heeft veel impact gehad op zijn huidige onderzoekslijn en zijn internationals netwerk. De resultaten van zijn onderzoek staan aan de basis voor meerdere projectaanvragen.
  • Ook Hanneke Hulst blijft de samenwerking, die zij dankzij het Nauta fellowship heeft opgezet, voortzetten. Zij is in februari 2018 nogmaals op bezoek geweest in Buffalo.
  • Het werk van Alexandra de Sitter heeft voor een vervolgonderzoeken gezorgd. In het eerste vervolgonderzoek zullen we, op een grote Europees multi-center dataset samen met de MAGNIMS Study Group (magnims.eu), een gouden standaard dataset maken met behulp van de FASTSURF-software die in het Nauta-fellowship gevalideerd en geoptimaliseerd is. Met deze dataset zullen we waar nodig het intekenprotocol optimaliseren zodat daarna via crowd-sourcing het grote publiek (“leken”) kan helpen met het maken van een nog grotere dataset. Daarnaast zullen we de gouden standaard dataset gebruiken voor een challenge waarin verschillende onderzoeksgroepen het tegen elkaar opnemen om een methode te ontwikkelen die zowel precies als robuust de krimp van de hersenen meet.

In  de donateurskrant van het VUmc  EigenWijs (11de  jaargang, nr. 3,2017) verscheen de volgen column van Alexandra de Sitter Alexandra de Sitter:

Column Sitter VU Eigenwijs

Namens de stichting werd tijdens de bijeenkomst grote waardering uitgesproken over de manier waarop de  door de stichting beschikbare gestelde middelen  werden ingezet en de plezierige samenwerking.
De deelnemers aan het project werden gecomplimenteerd  met  de verkregen  resultaten en de manier waarop deze resultaten werden toegelicht.
Namens  het MS centrum, sprak prof. Bernard Uitdehaag, directeur  van  hert centrum  grote erkentelijkheid uit aan de stichting.